שירות

התוכנית של טכנו ים לניקוי מכלי דלק מחזור דלק "ישן "וטיוב דלק מאוחסן ,היא תוכנית כוללת ומתקדמת למניעת
כשלים יקרים בציוד ובזמן עבודה ,לשפר יעילות תפעולית ,ללא כל הפרעה לפעולת מערכות וללא השבתת מיכל הדלק .
תוכנית לאבטחת איכות הדלק המאוחסן במכלים של טכנו ים כוללת בתוכה שלושה צעדים קלים
שנועדו לספק דלק נקי ,טרי ובאיכות גבוהה :

  • בדיקה שנתית של מצב הדלק ויחידת האחסון ,יציבותו של הדלק ,והימצאותם של
    מזהמים בקטריאליים בדלק.
  • יישום תכנית לשמירה על יציבות הדלק ומניעת התפרקותו
  • הוצאה קבועה של מים ומזהמים מן הדלק ומיחידת האחסון .

 

 

השירות שאנו מציעים כולל בתוכו :


• בדיקה וייעוץ ביחס לתחזוקת מיכל דלק.
• דגימת דלק ממיכלים.
• יישום והוספה של חומרים אורגניים לשמירה על יציבות הדלק לאורך זמן.
• מערכות לטיפול ,לאורך זמן וללא תוספים ,לשמירה על יציבות הדלק ואיכותו וניקיון המיכלים
• ניקוי מיכלי דלק וטיוב דלק במיכלים ,הוצאת מים ובוצה מתחתית מיכל וכן טיפול בדפנות המיכל ,כל זאת מבלי להשבית את מיכל הדלק ומבלי לפגוע במערכות עובדות. ביצוע עבודות המחזור ,טיוב וניקוי ללא זיהום סביבת העבודה ומבלי לפגוע באיכות הסביבה
• אישור לאיכות הדלק מתבצע אך ורק על ידי מעבדה חיצונית ,המאושרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות

 

 

 

 

צור קשר