Mining

במשך העשור האחרון השתנו התקנים לטיפול במיכלי אחסנת הדלק והמחשבה וההתמקדות היא מניעת אש, שיפור איכות הסביבה ושיפור באיכות הדלק וטיפול בכל שרשרת אספקת הדלק, כלומר : מיכלי האחסון הגדולים ( תחנות התדלוק) , מתדלקות השטח ומיכלי הכלים עצמם.
הסולר המשווק (ספק דלק אמין ) בישראל עומד בתקן ישראלי 107א אבל אינו עומד בתקן ISO4406 שהוא התקן הנדרש ע"י יצרני המנועים. דלק הרבה יותר נקי.


התקלות הנפוצות ביותר:


• התנעה קשה
• ירידה ביכולת העמסה
• סתימות מסננים
• ירידה בכוח
• התגברות עשן שחור
• בעיות במרססים ומשאבות לחץ גבוהה
• RPM לא יציב
• עליה בתצרוכת הדלק
• כשל מנוע

 

כל התקלות לעיל אינן כורח המציאות , הם תוצאה של איכות דלק ירודה.

 

טכנו-ים בע"מ תוכל להציע לכם תוכנית טיפול משולבת ותפורה לצרכים של הלקוח , בכדי להעלים/להרחיק את כל התקלות לעיל באחד. 

קבל שליטה על איכות הסולר ותחסוך הון בעלויות התפעול שלך.

 

 

 

צור קשר