איכות הסולר והגורמים לאי יציבות של סולר

פיצוח קטליטי ויציבות דלק

 

מומחים עם ותק וניסיון עדיין זוכרים שהדלק היה מחזיק יותר באחסנה. טכנאי צמ"ה וגנראטורים מדווחים כי בשנים האחרונות ישנו גידול משמעותי בקריאות שרות לא מתוכננות על תקלות כסתימות מסננים בעיות במרססים ומשאבות הזרקה . הנחת העבודה לריבוי תקלות אלו נעוץ בעובדה שתהליכי הזיקוק השתנו ובמקביל גם מערכות ההזרקה במנועים החדישים דורשים תקנים חדשים מבחינת איכות הדלק.

 

 

ריבוי המקרים של בוצה אורגאנית במערכות חום הן תוצאה ישירה לשינוי בתהליכי הזיקוק.
עד אמצע שנות ה-90 רוב הדלקים הופקו בהליך הזיקוק המסורתי. בתהליך זה הופקו 60% תזקיקים קלים ובינוניים ו-40% תזקיקים כבדים. משבר הדלק בתחילת שנות ה-80 הכריח את בתי הזיקוק למצוא דרכים להגדיל את הפקת התזקיקים הקלים והבינוניים ( סולר,קרוסין,בנזין) למקסימום על מנת להקטין את העלויות. בשנות ה-90 נוספו התקנות לזיהום אויר שהוריד את רמת הגופרית ל- 10 ppm.


לפני שנות ה-80 רוב התזקיקים הופקו בתהליך זיקוק פשוט. דוגמה זו היא בת 35 שנים וניתן לראות בבירור שלא נראים משקעים.

 


מעתה נוסף לזיקוק האטמוספרי ,זיקוק בווקום ונוספו הפצחנים בהם שרשראות מולקולה פחמניות ארוכות מקוצרות בכוח. כלומר הופקו יותר דלקים כמו סולר ,בנזין ,וקרוסין .
הגדילו את הכמות לכמות הזהה של הנפט ,הגדילו הכנסות, ייצבו את המחיר והקטינו את עלויות התפעול.
רק שהבעיה של הדלק ( תערובת של סולר מכל תהליכי הזיקוק ) אם השרשראות שקוצרו באופן מלאכותי שהוא אינו יציב, מתפרק בקלות ומייצר זיהום אורגאני.

 

 

צור קשר