חקלאות

בעולם החקלאי המודרני כאשר המיכון החקלאי הפך לטכנולוגי ומתקדם. בו טרקטורים המשמשים את החקלאות או את הסקטור החקלאי מצוידים בטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר. מנועי הדיזל המצויים במכונות אלה אינם שונים. הם משלבים את מערכות ההזרקה המתקדמות של( High Pressure Pressure Rail HPCR), הדורשות איכות פרמיום של הסולר שלהן.
במקרה של ענף החקלאות, הביקוש לסולר משתנה עם עונות השנה וסוג הגידולים. שימוש לא קבוע ואחסנה ארוכה וכמויות גדולות של סולר היושבות בתוך מיכלי הדיזל הגדולים מתחילים להתכלות לאחר 22 ימים בלבד במיכל. ישנם גידולים שהפעילות השנתית הינה פעמיים בשנה בלבד, רק כאשר משהו משתבש אז מבינים הבעלים או המפעילים הרבים עד כמה קריטי הדלק לפעולה אמינה של המנוע או מערכת הדלק .עובדה ידועה היא כי סולר המתוחזק היטב מונע באופן ישיר מעל ל 80% של התקלות במערכת הדלק ואף גבוה יותר במערכות חדשניות להזרקת דלק HPCR, אשר נמצאות כעת בתעשייה. לפיכך, סולר חייב להישמר במצב מטוייב ומטופל ככל האפשר כדי להבטיח אמינות אולטימטיבית.

סולר שאינו מתוחזק כהלכה "קרוב ככל האפשר" יכול לגרום לבעיות נפוצות:

• התנעה קשה או אי התנעה
• כוח נמוך מהמנוע
• צריכת דלק מוגברת
• עשן מופרז
• נזק למערכת המזרקים
• סתימות פילטרים
• השבתת הכלי


קבל שליטה על איכות הסולר ותחסוך הון בעלויות התפעול שלך ועבודה רצופה לאורך זמן.

 

 

צור קשר