Marine

קשה מאוד להתחמק מכניסת מים למיכלי הדלק בספינה , אבל נוהל מחייב להוציאם הוא כורח לכל סקיפר/קפטן.
המים מתערבבים היטב בסולר (עכירות ) במיוחד בתנאי ים גבוהה שהספינה מטלטלת מצד לצד והמנוע לאט לאט דועך וכבה , בדיוק בזמן הכי לא רצוי.
לרוב נושא הטיפול בדלק נזנח או נשכח עד שלא קורה מקרה שדורש התייחסות .
בכלי שייט , סקיפרים אולי פחות מבינים בדלק אבל מכירים היטב את התקלות והסימפטומים.
דלק לפעמים נשאר במיכלים זמן ממושך ,דבר המאפשר התפרקות הדלק וייצור זיהום אורגני. המצאות המים בקרקעית המיכל מאפשרת התפתחות בקטריאלית ( בקטריות ופטריות ) שיושבות בקו ההפרדה בין המים לדלק , אוכלוסיה שהולכת וגדלה ( Sludge ) וכשזיהום זה מגיע למסננים הם נסתמים בזמן קצר ומתירים אתכם בים הפתוח והסוער ללא מנוע.
על כן החשיבות הגדולה בטיפול מונע המשמר את המיכלים נקיים ואת הדלק באיכותו העליונה.


בעיות נפוצות :


• התנעה קשה ( נחוץ אתר)
• איבוד כוח וירידה בסל"ד
• רעידות במנוע
• ריבוי עשן בפליטה
• בעיות במרססים ומשאבות הזרקה

 

בעיות אלו כולם תוצאה ישירה של איכות דלק גרועה , הן לא כורח המציאות ויש פתרון לבעיה.


הפתרון :

• התקנת מייצב דלק מגנטי בקו הדלק מהמיכל למפריד מים.
• שימוש בתוסף קטליטי ,המשמר את הדלק ומונע התפתחות בקטריאלית
• מערכת טיפול/סינון והפרדה ניידת וקומפקטית ליאכטונרים.( תדלוק מג'ריקנים)
• מערכות טיפול/סינון והפרדה אוטומאטיות לכלי שייט גדולים.

 

 

צור קשר